sreda, 29. december 2010

Year 2010 in review for slovenian translation team

New year is great time to look in the past, reflect upon the work done, see what's been done, congratulate oneself for that, make plans and bravely start a new year.

We are sharing this with all of you because:
 • We are deeply proud on our achievements
 • We would like to get comments from other teams as well (how did you experience 2010 - share it on your blog or in the comments)


As mentioned before year 2010 was really amazingly awesome for Slovenian translation team!

Detailed description below is mostly talking about work done in launchpad and gnome translation project as those are the most important for ubuntu distribution:

 • We finished the translation of gnome-extra section. We were actively maintaining the translations throughout 2010 so you were able to some something like the image below for most of 2010:

 • We also managed to finish most of the GUI translations. We are still missing a bit of gnome-office and external dependencies. We hope to complete it fully in 2011.

 • Together with other translation groups we have managed to accept first version of word list, which contained about 300 terms. It's been constantly updating and growing throughout the year. Current version contains close to 900 terms.
 • After the first version of word list, which solved some terminology disagreements we reviewed all (285 .po files in total) translated gnome packages and removed a mountain of inconsistencies, which have lingered around since the beginning of translation effort around the year 2000.
 • In a similar way we have reviewed important non-gnome packages in uubuntu. As a result Ubuntu 10.10 is by far the most terminologically consistent release so far.
 • Updated and improved translations were (sometimes with a lot of effort) sent back to upstream (translation project, pulseaudio, debian). This means translations will be available to other distributions and operating systems as well.
 • To improve translation quality we have split into translation and reviewer group.
 • We have rearranged our wiki page and moved it to lugos (Linux User Groups Of Slovenia) website.
 • We wrote the guides for poedit and lokalize.
 • Established our own chatroom.
 • We started writing this blog :)
 • We have been actively searching for new translators. Number of moderately active translators  (karma above 500) has increased from 6 (August 2010) to 17 (December 2010). 
 • Total karma has jumped from 30 000 (August 2010) to 48 500 (December 2010).
 • This enabled us to translate a lot of new packages and increase translation level of default GUI in  Ubuntu from 84 % in 10.04 to 99 % v 10.10. This just placed us withing top 10 languages worldwide  (Slovenian is 178. language in the world by the number of native speakers).
 • Translated some 30 smaller programs in launchpad, such as ubuntu tweak, awn, supertuxkart chromium browser, etc.
 • Translated GCompris, an educational suite for kids (including with more than 100 sound instructions). 
 • Started regular montly meetings in the chatroom (online) 
 • Started drinking tasty cool translators beer monthly :) (if my phone's flash wouldn't be horrible, I could show you a nice photo here :( )
 • With Firefox plugin EH-Tip created a tool, which enables us easy integration of or word list into launchpad. Several other teams have expressed interest to implement it into their workflow too.
 • Had an awesome time doing it :)
 • KDE translation team has also been active and in 2010 managed to maintain the translations and add about 7000 newly translated string.
 • Growth in 2010 for Slovenian Gnome and KDE translation proejct is shown on the graph below  (y axies is the number of total translated strings - application and documentation):


However we still left some nice challanges for 2011 :). So if you want to help us out and make 2011 equally or even more awesome than 2010 head on our blog and read all the details about joining (contact page).

Happy and successful 2011 to everyone!

torek, 28. december 2010

Prevajalski pogled na leto 2010

Prehod iz starega v novo leto je pravi čas, da se ozremo v preteklost, si pogledamo rezultate svojega dela, si čestitamo, naredimo načrte naprej in pogumno zakorakamo v novo leto.

Leto 2010 je bilo za prevajalce izjemno!.

Podrobnejši spodnji opis se nanaša predvsem na prevode v launchpadu in prevode namiznega okolja Gnome:

 • Dokončali smo prevode več kot 140 Gnome programov, ki so del odseka gnome-extra. Prevode tudi redno vzdržujemo zato vas na strani statistike pričaka naslednji pogled:

 • Dokončali smo tudi prevajanje večine preostalega uporabniškega vmesnika

 • Skupaj s prevajalskimi skupinami smo se uskladili in sprejeli prvo različico pojmovnika, ki je obsegala okoli 300 izrazov, trenutna različica pa jih šteje že blizu 900.
 • Po sprejemu prve različice pojmovnika, ki je odpravila nekatere trde jezikove orehe, smo pregledali vse pakete namizja gnome niz za nizom in odpravili goro napak in neusklajenosti, ki so v prevodih tičale že od samega začetka prevajalskega dela okoli leta 2000. 
 • Na podoben način smo pregledali tudi pomembnejše ne-gnome pakete v ubuntuju. Zato je Ubuntu 10.10 daleč najbolj terminološko dosleden do sedaj.
 • Dopolnjene in izboljšane prevode smo (včasih z veliko truda) poslali nazaj k izvornim projektom (translation project, fedora, debian). To pomeni, da bodo ti prevodi na voljo tudi drugim distribucijam in operacijskim sistemom.
 • Za namene izboljšanja kakovosti prevodov smo se razdelili v dve skupini - prevajalsko in pregledovalsko.
 • Preuredili smo wiki stran, ki smo jo premaknili na lugosovo spletišče.
 • Napisali vodnika za uporabo poedit in lokalize.
 • Začeli smo s pisanjem tega bloga :)
 • Dejavno smo iskali nove prevajalce. Število zmerno dejavnih prevajalcev v launchpadu (karma nad 500) v prevajalski skupini se je zvišalo s 6 (avgust 2010) na 17 (december 2010). 
 • Skupna karma ekipe je s 30 000 (avgust 2010) poskočila na 48 500 (december 2010).
 • Z novimi močmi in s trdim delom smo hkrati uspeli dvignili prevedenost privzetega uporabniškega vmesnika v Ubuntuju s 84 % v 10.04 na zavidljivih 99 % v 10.10 in bili s postali 10. najbolj preveden jezik na svetu (slovenščina je 178. jezik po številu govorcev).
 • Prevedli okoli 30 manjših programov v launchpadu, med drugimi tudi brskalnik chromium.
 • Prevedli program za otroke GCompris (vključno z več kot 100 posnetimi zvoki). 
 • Začeli z rednimi mesečnimi sestanki v klepetalnici
 • Začeli z mesečnim prevajalskim pivom :)
 • S pomočjo firefox vstavka EH-Tip ustvarili orodje, ki omogoča enostavno vključitev pojmovnika v launchpad, ki so ga že začele uporabljati tudi druge prevajalske ekipe.
 • Se pri vsem tem imeli super dobro :)
 • Dejavna je bila tudi ekipa KDE, ki je v letu 2010 poleg vseh spremenjenih nizov prevedla približno 6500 novih.
 • Ker launchpad ne omogoča enostavnega zajema podatkov je spodaj prikazan samo graf za Gnome in KDE (y os predstavlja skupno število prevedenih nizov - programi in dokumentacija):


Vendar pa je za 2011 ostalo še veliko izzivov. Hočeš pomagati in poskrbeti, da se "zgodba o uspehu" nadaljuje? Priduži se nam! Čas, namenjen za prevajanje lahko prilagodiš glede na svoje obveznosti. Že z majhnimi rednimi prispevki lahko opazno pripomoreš k boljši slovenščini v odprtokodni programski opremi.

Več o tem kako nas najti izveš tu.

četrtek, 23. december 2010

Izšel je supertuxkart 0.7, tudi v slovenščini

Po dobrem letu dni razvoja je izšla na novo napisana [i](rewrite)[/i] različica igre SuperTuxKart. V igri Tux in njegovi prijatelji (večinoma maskote odprtokodnih projektov) poskušajo čim hitreje priti do cilja in pri tem uporabljajo različna orožja, ki so na voljo v škatlah.

Nova različica, ki je bila napisana v Irrlichtu prinaša:

 • Prenovljen grafični vmesnik
 • animacije prog in dirkalnikov
 • nove in izboljšane proge, dirkalniki in predmeti
 • bližnjice / nadomestni način za podpore prog 
 • podpora za azijske pisave
 • veliko popravljenih hroščevNova različica prinaša tudi podporo za šumnike, zato je igra sedaj prvič pravilno prevedena v slovenščino.

Morebitne napake v prevodih nam prosim sporočite.

Če uporabljate ubuntu lahko igro namestite z ukazoma:
sudo add-apt-repository ppa:stk/dev
sudo apt-get update && sudo apt-get install supertuxkart 
Lahko pa se odpravite na domačo stran projekta in prejmete izvorno kodo. Na voljo so tudi različice za Windows, MacOSX in FreeBSD.

torek, 21. december 2010

Posodobjeni jezikovni paket za 10.10

Danes je izšel prvi posodobljeni jezikovni paket za 10.10.

Vključuje vse spremembe in popravke od izida 10.10 in je rezultat iskanja in odpravljanja manjših napak in neusklajenosti, ki nam jih do 10.10.10 ni uspelo odpraviti, dodanih pa je tudi nekaj novih prevodov. Skupaj je bilo odpravljenih približno 100 napak.

Nekaj paketov je bilo tudi na novo usklajenih s prevajalskimi smernicami.

Nadgradnjo vam toplo priporočamo in vas hkrati prosimo, da nam morebitne napake sporočite.

Medtem pa se že začelo delo (pravzaprav se delo ni nikoli nehalo) na prihajajočem 11.04, katerega hočemo spraviti še stopničko višje.

Pri tem nam lahko pomagaš tudi TI ! - če te stvar zanima, klikni sem.

Razprava o slovenjenju tipk na tipkovnici

Na lugosevem dopisnem seznamu poteka zanimiva razprava o slovenjenju tipk na tipkovnici.

Več o njej si lahko preberete v arhivih, na dopisni seznam pa se lahko prijavite tukaj

ponedeljek, 13. december 2010

Prevajalsko pivo

Prevajalsko pivo smo s preteklega tedna prestavili na jutri, 14.12. ob 19.00.

Mesto srečanja ostaja isto, bar Cezar pri Ljubljanski borzi.

torek, 07. december 2010

Improving translation consistency with dictionary display in Rosetta

MULTIPLE DICTIONARIES

A few weeks ago I read an article about 10 problems that should be solved in Ubuntu. One of the problems was that are two strings: Recycle bin and Trash can. This really made me smile. While everyone agrees this is a problem, it is nothing compared to the challenges Non-English users are faced to. For almost every word in English there are multiple translations used in FLOSS software by Slovenian language (situation is similar in other languages I am at least partially fluent in). Additionally there are many strings, which were invented to describe a function of the software and don't exist outside the software world (I am talking about strings such as anycast or demultiplexer). These strings have no direct translations. To make things even more interesting some strings have multiple meanings in English (such as N/A which can mean either not available or not applicable).

If we are to offer the same quality of Ubuntu experience for Non-English users we need to unify translation strings. A question HOW? immediately pops up. Use a dictionary. Which one? Google Translate? Not specialized for FLOSS software (also very wrong sometimes). Use national Evoterm dictionary? It looks too Windows oriented. Then use some FLOSS dictionary. But which one? As always with volunteer projects people have various opinions and hence sometimes choose different options when translating.

In the past there was Slovenian dictionary (is some cases more like accepted strings within the project not formally published) for Gnome, KDE, Firefox, OpenOffice etc and each Linux distribution is also using own translation strings. Multiple groups had each their own dictionary, which are at least slightly incompatible.

UNITING DICTIONARIES

To solve that problem we decided to accept a common uniting dictionary. In order to speed up the word approval process we decided to start on small scale. This was about one year ago. Initially there was cooperation between Gnome and Ubuntu translators groups and later KDE also joined the fun :). The result is a dictionary Pojmovnik (please ignore the certificate warning) that is ambitiously trying to combine all of local FLOSS dictionaries into a single dictionary. Currently it holds some 860 words, which means more than two words are added per day in average.

TRANSLATION QUALITY ASSURANCE

Of course the dictionary needs to be used and old translations need to be fixed and terminology synchronized. To do that we spent the majority of Gnome 2.32 and Ubuntu 10.10 release cycle reviewing all .po files, removing old and adding new terminology and also fixing hundreds of minor bugs such as misspellings, which have lingered around for ages. As such Ubuntu 10.10 is dramatically more polished language wise compared to previous releases. Work was relatively easy for gnome packages using translation tools. Of course they weren't 100% effective so line per line review was still required, but there was no such possibility in Launchpad.

Additionally we wanted to have a way to easily suggest accepted terminology within Launchpad as changing tabs and searching for strings is not practical. Besides improving translations quality this could significantly increase translation pace.

We also discussed this at #ubuntu-translators but couldn't find fast and easy solution for us.

DICTIONARY DISPLAY IN ROSETTA

Then we started search for alternatives and found a nice Firefox extension, EHTip which is perfect for solving our problem. Extension uses local dictionary that can be prepared with simple syntax: "English word=Foreign word". Each string has to be in its own row and file saved into UTF-8 file format, saved for example with Gedit program. One of our tech savvy users created a bash script to transform dictionary wiki page into the syntax required by Firefox extension. Advantage of the extension is that it can be also used on other online translation pages such as Pootle. It's worth noting the extension author is planning to have Chrome-ium extension done by January 2011. We have also created detailed print-screen step-by-step instructions how to implement this solution. Several translators have started using it since (we created final version only last week), and they are reporting this has made their translation workflow much smoother and efficient. Such a success in such a short time is because of simplicity of us: Move mouse over English word and pop-up with translation appears. Can't be easier. See image below.As we are very proud of our solution we are sharing it with everyone so you can use it in other translation teams as well.

If you are a translator please let us know how do you handle this. Is terminology a problem in your language? How are you trying to solve it and how successful are you? Please share your thoughts in the comments as we are very keen to know them. :)

ponedeljek, 06. december 2010

Izšel je GCompris 9.4

Izšla je nova različica GCompris 9.4, paketa kakovostnih izobraževalnih iger za otroke med 2 in 10 let.

Vsebuje različne kategorije iger kot so programi odkrivanja računalnika (uporaba miške in tipkovnice), računanja (spomin, seštevanje, odštevanje, večkratniki, praštevila, ...), znanosti(vodni krog, podmornice, električno vezje), geografije (imena držav), igre (štiri v vrsto, šah) in druge stvari kot poznavanje ure, povezovanje slavnih slik, itd .Sicer ponavadi ne objavljamo izida posameznih programov, vendar program zaradi svoje naravnanosti zahteva tudi zvočna navodila (majhni otroci ne znajo brati), ki jih je (več kot 200 zvokov) s prefinjenim glasom posnela Saša. Hvala !

Poleg tega smo dodali tudi obširen seznam besed, ki jih morajo otroci natipkati preden padejo na tla (učenje tipkanja) in posodobili in popravili prevode v programu.

Sedaj bi morala biti slovenska izkušnja v gcompris praktično brezhibna, če pa najdete kakšno napako, nam jo sporočite.
Več o GCompris 9.4 lahko izveste tukaj.

Prevajalsko pivo - december

Kot smo se dogovorili ne sestanku prejšnji ponedeljek, se dobimo na prevajalskem pivu to sredo ob 19.00 in v splošnem vsako 2. sredo v mesecu ob 19.00 uri.
Dobimo se v baru Cezar pri Lj borzi.

Če se nameravate piva udeležiti, to sporočite na klepetalnici ali pa v komentarjih. Veseli december nam namreč narekuje pitje kuhanega vina. :)
Glede na pivske želje bomo demokratično glasovali ali bomo ostali na pivu ali pa se bomo odpravil proti centru in kuhanemu vinu. Zato svojo udeležbo sporočite, da se v primeru vaše zamude ne bomo odpravili proti kuhanemu vinu (če bomo tako izglasovali) brez vas.

nedelja, 05. december 2010

Vodnik o uporabi Lokalize

Lokalize je program namiznega okolja KDE za urejanje katalogov gettext (datotek .po), ki jih za prevajanje uporablja velika večina odprtokodnih programov. Program sam še ni v celoti preveden, vendar vas naj to ne moti.

Namestite ga lahko s pomočjo ukazne vrstice:

sudo apt-get install lokalize

ali pa preko upravljalnika programov KDE KPackageKit.

Osnove

Ko ga odprete, se prikaže prazno okno:

V Nastavitve > Nastavi Lokalize spremenite/dopolnite podatke v zavihku Identity, da bo možno izvedeti kdo je katero datoteko prevedel in bo tako koordinacija prevodov lažja

Za začetek prevajanja morate imeti datoteko .po.

Odprite jo in pokazal se vam bo sledeči pogled. Pomembnejši deli so označeni z barvami.

Povlecite okvirje tako, da si boste prilagodili delovno okolje po meri.

Sedaj najprej izberite Project > Configure project in nastavite zavihek Personal tako, da se bo vaša vloga ujemala z resnično. Če ste le prevajalec nastavite Translator, če pa preglejujete nize ali jih potrjujete pa si nastavite na Reviewer ali Approver.

Sedaj lahko pričnete s prevajanjem.

Zelena obroba:

Niz za prevajanje se nahaja na vrhu v sivem okvirju, medtem ko je vaš niz spodaj v belem okvirju. Če niz še slučajno ni preveden, bo imel Translation status: Untranslated, belo polje za vaš prevod pa bo prazno. V tem primeru pritisnite kombinacijo tipk Ctrl+Preslednica in izvorni niz iz sivega polja se bo samodejno skopiral v belo polje.

Temno modra obroba:

Če za kateri niz niste prepričani, kliknite na gumb Approved in spremenite Translation status v Needs review. To pomeni, da bo moral nekdo niz pregledati, preden bo potrjen in uporabljen.

Roza obroba:

Eden izmed pomembnih podatkov se nahaja v okvirčku Unit metadata. Tu so zbrani vsi komentarji, ki so jih avtorji programa dodali, da bi bilo prevajanje lažje. Semkaj lahko dodate tudi svoje opombe, kliknite Add a note.

Translation memory je spomin prevodov. Semkaj se shranjujejo že prevedeni nizi in nizi iz drugih datotek. Program vam bo predlagal že obstoječe prevode, ki jih lahko prekopirate ali pa samo delno uporabite.

Svetlo-modra obroba:

Ne pozabite sproti shranjevati sprememb, da ne bo delo šlo v nič.


Napredno

Sedaj, ko obvladate osnovne prijeme, pa se lahko pomaknemo na naprednejše funkcije programa. Ena izmed njih je posodobitev nizov iz predloge prevoda programa, datoteke .pot. V ta namen potrebujete predlogo (datoteko .pot) in že prevedene nize (datoteko .po).

Odprite datoteko .pot in izberite Sync > Odpri datoteko za uskladitev/spajanje. Izberite datoteko .po z že prevedenimi nizi in jo odprite. Sedaj izberite Sync > Copy all new translations ali pritisnite kombinacijo tipk Ctrl+Alt+A in datoteka se bo samodejno uskladila. Sedaj jo le še shranite in prevedite nize, ki niso bili samodejno prevedeni.

Preizkus prevoda

Da prevod preizkusite, morate datoteko .po pretvoriti v obliko .mo. V ta namen morate izvesti zunanji ukaz, saj Lokalize ne omogoča samodejne pretvorbe.
msgfmt -vc vhod.po -o izhod.mo
Vhod in izhod zamenjajte s primernimi imeni datotek.

torek, 30. november 2010

Zapisnik 2. sestanka slovenskih prevajalcev

Na voljo je

Zapisnik 2. sestanka slovenskih prevajalcev Ubuntuja


Sestanek 29. 11. 2010, 20.00 - 22.30

Udeleženci (po abecedi): Andrej Mernik, Andrej Žnidaršič, Darko Mohar, Dražen Matešić, Igor, Klemen Košir,  Matej Urbančič, Mitja Pitko, Robert Založnik , Saša Batistič

Pregled prejšnjega zapisnika (glej: http://tinyurl.com/sestanek-20101025), ugotovitev kaj je bilo narejenega, stalne teme.
 1. Prevajanje
  1. Od prejšnjega sestanka so bili prevedeni ali pregledani naslednji paketi:
   1. awn
   2. openshot
   3. pinta
   4. pychess
   5. shutter
   6. steadyflow
   7. supertuxkart
   8. ubuntu-tweak
   9. zim
   10. pulseaudio
   11. whois
   12. wget
   13. V gnome je bilo prevedenih ~ 3500 novih nizov + vsi spremenjeni nizi
   14. Izpostaviti je treba prevod ~200 zvokov za GCompris (program za otroke) - hvala Saša :)
   15. kubuntu-docs-directory, kubuntu-docs-about-desktop, ubuntu-docs-newtoubuntu
  2. Gnome rabi snemalca zaslonskih posnetkov - http://l10n.gnome.org/languages/sl/gnome-3-0/doc/ (Dražen, stopi v stik z Matejem)
 2. Komunikacija
  1. wiki - Izboljšati https://wiki.lugos.si/slovenjenje:ubuntu:kako-zaceti Darko
   1. Dražen je povedal Lugos adminu za težave s potrdilom
   2. Klemen pod slovnična pravila napiše nekaj o vejicah
   3. Dela prevajanje /iskanje napak se združita
   4. Dodati odsek “kaj potrebujem za prevajanje?”
  2. blog - deluje odlično, če bi kdo rad kaj napisal, naj reče za račun
   1. ideja - kako sem spoznal/a ubuntu?
   2. ideja - kako sem začel/a prevajati?
   3. Igor o svojemu izumu  - glej 4. točko
 3. Srečanja (datum za decembrsko srečanje - morda prednovoletna fešta?)
  1. Od sedaj naprej načeloma vsako 2. sredo v mesecu ob 19.00 (prvič 8.12. ob 19.00).
  2. Andrej Ž. na ubuntu.si forum napiše nekaj o prednovoletni fešti in na podlagi odziva delamo naprej
 1. Iskanje novih prevajalcev (predpogoj so vodiči - za Poedit je že narejen) - od zadnjega srečanja že imamo 6 novih prevajalcev (kar dobro, glede na to, da je za 11.04 cilj 5 novih prevajalcev in da nismo izvajali nobene posebne promocije :).
  1. Trenutno je cilj predvsem izboljšanje navodil v wikiju in vodičev, s promocijo pa bomo začeli, ko se bo odprlo prevajanje 11.04.
   1. Darko ima wiki stran Kako Začeti
   2. Klemen en poseben dokument o Launchpadu
   3. Andrej M. vodič za Lokalise (na osnovi vodiča poedit)

 1. Izrazoslovje
  1. Prevajanje menijev za izklop v Ubuntu
   1. Odločili smo se za samostalniško obliko (poenoti Andrej)
  2. Poenoten prevod licenc (GNU GPL - Matej, Creative Commons (stik s Creative Commons Slovenija - Andrej Ž, čaka na odgovor))
  3. Pregled programov v Ubuntu 10.10 pred posodobitvijo jezikovnega paketa
   1. Dražen - Pulti, apleti, Transmission
   2. Darko - Rhythmbox, Empathy, Brasero
   3. Saša - PiTiVi
   4. Mitja - Ubuntu One, Videz
   5. Andrej Ž. - Shotwell, Čas in datum, Diskovna orodja
   6. Andrej M. - K3B in Kate
  4. Prevajanje tipk (Shift in podobno)
   1. Različna mnenja, se pogovorimo na pivu
 2. Drugo:
  1. Boljša integracija pojmovnika v prevajalski proces - npr. gostovanje dictd strežnika, koga ki bi sprogramiral vstavek za GTranslator, ki bi posvetil že znano besedo, ali skript za Firebird, ki bi prikazala na oblačku od miške ustrezen prevod besede v Launchpadu
   1. Igor je uredil skripto za pretvarjanje pojmovnika iz wikija v datoteko .dict Mogoče ga je najti tuka j(skupaj z navodili) - http://dl.dropbox.com/u/1450316/namigi.tar.gz
   2. En teden ga še preizkušamo, iščemo napake v navodilih nato pa objavimo na wiki-ju, Ubuntu.si, blogu. - navodila ostanejo v .pdf (zaradi oblikovanja)
   3. Igor bo v sodelovanju z Matejem skrbel za nadaljnjo usklajenost datotek .dict s pojmovnikom.
  2. Projekt translation standards
   1. Naša rešitev je mnogo boljša, zato se z njim ne bomo ubadali :)
 1. Razno
  1. Piknik poleti?
   1. Dodamo na aprilski dnevni red in se takrat dogovorimo. Načeloma zanimanje obstaja.
  2. Darko je predlagal da bi predstavljali Ubuntu. Damo na dnevni red za naslednjič.
  3. Naslednji sestanek bo zaradi praznikov predvidoma 21.12. ob 20.00. Dokončno se dogovorimo ob pivu 8.12. Če bomo imeli fešto, sestanek prestavimo na 2011.
Pivo bomo torej pili 8.12. Do 7.12. pa nam lahko pomagati iskati in odpravljati napake v prevodih. (če je mogoče preglejte paket, ki še ni na seznamu).

Predlagate pa lahko tudi nove teme za osnutek decemberskega sestanka. Najdete ga na https://docs1.google.com/document/d/1wxYj6kbxSiw7PBLJgRkxnuVTy0s53hOZwhT1ppMT--M/edit#

četrtek, 25. november 2010

Standby, Hibernate, Suspend and Shutdown

Čas je, da naredimo red tudi pri prevajanju upravljanja delovanja računalnika.

Računalnik deluje na štirih ravneh. G0: običajno delovanje, G1: v pripravljenosti G2: ugasnjen računalnik, vendar pripravljen na zunanji signal za priklop in G3: izklopljen.
Z uporabniškega stališča je pomembno razlikovanje med stanjem *v pripravljenosti* in *mirovanjem* sistema.

Sistem je *v pripravljenosti* takrat, ko na primer z miško ali s tipkovnico povrnemo računalnik, diske, zaslon ali druge naprave v stanje delovanja. Računalnik je v stanju pripravljenosti sicer poskušal malo varčevati, vendar se ni prav zares potrudil. Sistem je v pripravljenosti tudi takrat, ko deluje le RAM in so podatki v njem odloženi in v pripravljenosti, da se delo nadaljuje od točke, kjer smo končali. Običajno je povrnitev iz stanja pripravljenosti v delovanje zelo hitra.

Sistem *miruje* takrat, ko so podatki pomnilnika shranjeni tako, da računalnik lahko povsem izklopimo iz napetosti. Podatki pomnilnika so zapisani na trdi disk in se ob pritisku gumba za priklop računalnika iz diska vsebina prepiše v RAM. Sistem se povrne na točko, kjer smo delo prej končali. Sistem v mirovanju učinkovito varčuje, programa in dela pa ni treba znova začeti, saj so vsa okna povrnjena na zadnje stanje. Povrnitev iz stanja mirovanja je prav tako zelo hitra. Razlika med izklopljenim stanjem je torej v tem, da sistema ni treba znova naložiti.

Podrobneje so stanja delovanja računalnika vezana na delovanje posameznih naprav. Od štirih glavnih ravneh (G0 - G3) so znana še štiri podrejena stanja pripravljenosti:

G0: *sistem je v teku*
G1: - *sistem je v pripravljenosti ali mirovanju*
G1S1: - *izklopljene so vse neodvisne naprave* (CD, USB ...)
G1S2: - *izklopi se CPE*
G1S3: - *v pripravljenosti* (Standby, Sleep)
- Suspend to RAM - *Odloži v RAM* (in preidi v pripravljenost)
G1S4: - *v mirovanje* (Hibernate)
- Suspend to Disk - *Odloži na disk* (in preidi v mirovanje).
G2(S5): Soft off - *ugasni*
- računalnik čaka na signal preko npr. omrežne kartice
G3: Turn off, shutdown, sistem halt in power down - *izklopi*
- stanje je torej IZKLOPLJENO, dejanje pa IZKLOPI

Pri prevajanju so v uporabi večinoma glagoli za ukaz: *Standby, Sleep* - (preklopi) v pripravljenost, *Hibernate* - (preklopi) v mirovanje, *Soft off* - ugasni in *shutdown* - izklopi, pogosto pa se pojmi navajajo tudi kot samostalniki naslovov oken, kjer uporabimo oblike: pripravljenost, mirovanje, ugasnitev in izklop, ter glagolnike za opis, kaj se trenutno s sistemom dogaja: prehajanje v pripravljenost ... , prehajanje v mirovanje ..., ugašanje ... in izklapljanje ...

Ravno to pa je razlog, zakaj bo treba še posebej podrobno pregledati prevode teh programov med delovanjem, saj je pogosto v angleščini za vse troje uporabljena beseda, za katero ne vemo, ali je mišljen glagol ali samostalnik.

Hvala Petru in Bernardu za razmislek in dele besedila :)

ponedeljek, 22. november 2010

2. sestanek slovenskih prevajalcev

V ponedeljek, 29.11. ob 20.00 bo 2. sestanek naše prevajalske skupine.

Pogovorili se bomo o trenutnem napredku pri prevajanju in nadaljnjih dejavnostih v skupini.

Trenutni predlog dnevnega reda je

Osnutek dnevnega reda za srečanje 29.11.2010.

 1. Poročilo o prevedenih paketih v zadnjem mesecu ter pregled prejšnjega zapisnika in ugotovitev kaj je bilo narejenega - glej https://docs.google.com/document/edit?id=1oyljEQ0Cb5D0Uc-A6XAFIUGipwQJjm3udZjBbcQolco&authkey=CL_45d8H&hl=en&pli=1#
  1. Prevajanje
  2. Komunikacija
  3. Srečanja (datum za decembersko srečanje)
 2. Iskanje novih prevajalcev (predpogoj vodiči - za poedit je vodič že narejen) - od zadnjega srečanja že imamo 2 nova prevajalca (kar dobro, glede na to, da je za 11.04 cilj 5 novih prevajalcev).
 3. Izrazoslovje
  1. Prevajanje menijev za izklop v Ubuntuju
  2. Poenoten prevod licenc (GNU GPL, Creative Commons(stik s creative commons slovenija - Andrej)
  3. Pregled programov v Ubuntu 10.10 pred posodobitvijo jezikovnega paketa
 4. Drugo:
  1. Boljša integracija pojmovnika v prevajalski proces - npr. gostovanje dictd strežnika, koga ki bi sprogramiral vstavek za GTranslator, ki bi posvetil že znano besedo, ali skript za Firebird, ki bi prikazala na oblačku od miške ustrezen prevod besede v Launchpadu (ok, znanstvena fantastika)
  2. Piknik poleti?
 5. Razno
Najnovejšo različico dnevnega reda, ki jo lahko tudi urejate lahko najdete na https://docs0.google.com/document/edit?id=1xYeEdLeRMnj_oYU0i1812TO5D2vqlYuIduDA0zjuqnk&hl=en&authkey=CNKLiVc#.

Na sestanek vabljeni tudi morebitni drugi interesenti, ki vas zanima prevajanje. Del sestanka bomo (odvisno od časa) namenili iskanju napak v programih. Tukaj lahko pomaga vsak, saj za to ni potrebno nobeno posebno prevajalsko znanje.

torek, 16. november 2010

Posodobljen pojmovnik


Na znanem naslovu - https://wiki.lugos.si/slovenjenje:pojmovnik je na voljo posodobljen pojmovnik, ki vsebuje približno 160 novih in skupaj 857 izrazov. V kratkem pa bo dodanih še nekaj deset izrazov, ki so zahtevali dodatno usklajevanje.

Pred nadaljnjim prevajanjem si posodobljen pojmovnik preletite in pri svojem prevajanju poskušajte upoštevati nove izraze.

Predlogi za pojmovnik so bili s tem pobrisani, nove predloge lahko dodate tukaj - https://wiki.lugos.si/slovenjenje:ubuntu:aktualno

ponedeljek, 15. november 2010

četrtek, 11. november 2010

Dobil dovoljenja za translation project

Moj disclaimer pri fsf je bil končno sprejet, zato lahko zdaj prevode iz launchpada pošiljamo v translation project. Tako bodo ti prevodi na voljo vsem distribucijam.

Super :)

četrtek, 04. november 2010

Prevajalsko pivo


Na sestanku v klepetalnici smo se dogovorili, da se bomo v tem ciklu poskušali pogosteje srečevati.
Prvo prevajalsko pivo bo tako že ta torek, 9.11. ob 19.00 uri v baru Cezar na Bavarskem dvoru v Ljubljani.

Vabljeni vsi, ki vas prevajanje zanima, se želite pridružiti prevajalski skupini ali pa le želite popiti pivo v dobri družbi :)

Vodnik o uporabi Poedit

Poedit je program za urejanje katalogov gettext (datotek .po), ki jih za prevajanje uporablja velika večina odprtokodnih programov.

Njegove glavne značilnosti so:

 • Pomnilnik prevodov - ustvari podatkovno zbirko prevedenih nizov iz datotek .po in .mo, ki so na sistemu.
 • Deluje na sistemih Linux, Windows in MacOSX.
 • Polno podpira Unicode
 • Lahko samodejno posodobi čas ustvarjanja datoteke .po in drugih metapodatkov.

Zdaj, ko vemo, da je poedit super, ga lahko namesitmo. Uporabiki Ubuntuja ga lahko najdete v programskem središču, uporabniki drugih Linux distribucij v svojem upravljalniku paketov, uporabniki drugih sistemov pa ga najdete na domači strani.

Na začetku vas bo prikazalo takšno okno.Pojdite v Uredi > Možnosti. V zavihku poosebi nastavite svoje ime in priimek ter naslov elektronske pošte.


V zavihku Spomin prevodov z gumbom "Dodaj" dodajte nov jezik in izberite slovenščino ("sl"). Kliknite na gumb "Ustvari zbirko podatkov.


 
Pojavilo se bo okno spodaj, ki bo že vsebovalo mape v katerih se ponavadi nahajajo datoteke .po in .mo iz katerih izgradi podatkovno zbirko prevodov. Po kliku na naprej se bodo prikazale vse najdene datoteke .po in .mo. Dodatne datoteke lahko dodate s klikom na Dodaj datoteke.Kliknite Končaj. Nato boste morali nekaj časa počakati, da poedit dokonča izgrajevanje podatkovne zbirke.


Čestitamo!
Sedaj je poedit pripravljen na začetek prevajanja.

Za začetek prevajanja morate imeti datoteko .po.
Ko jo odprete boste videli nekaj takšnega:Neprevedeni nizi so obarvani temno modro, ohlapni rumeno, prevedeni pa belo. Nizi so ob vsakem shranjevanju datoteke samodejno urejeni tako, da so na vrhu neprevedeni, pod njimi pa ohlapni, na dnu pa prevedeni nizi. 
Na dnu programa lahko vidite statistiko trenutnega paketa (označeno z rdečo).

Kliknite na Katalog > Nastavitve. Odprlo se vam bo naslednje okno.


Nastavite ime in različico projekta, ter podrobnosti ekipe, če ste njen del. Jezik in država sta Slovenia, nabori so ponavadi utf-8, najpomembnejše pa je polje Oblike množine, ki mora biti:

nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0); 

Nato kliknite Katalog > Posodobi prevode s TM in nekateri vaši nizi bodo samodejno prevedeni, ter z rumeno označeni kot ohlapni.

Sedaj kliknite na niz, ki ga želite prevesti. 
V zgornjem polju (številka 1) bo napisan angleški izraz, spodaj (številka 2) napišite slovenski prevod.

Ko boste niz prevedli se bo iz modre barve (nepreveden) spremenil v belo, poleg njega pa je bo pojavila zvezdica, ki vam pove, da je bil ta niz spremenjen po zadnjem odprtju datoteke.


To je vse. Sedaj ponavljajte zadnji korak (prevajanje), dokler niste končali :).


Pogosto se nizi v prevodih spreminjajo. Za posodobitev svoje datoteke .po morate najprej dobiti datoteko .pot.

Nato odprite datoteko .po in izberite Katalog > Posodobi iz datoteke .pot in izberite ustrezno datoteko .pot.

Pojavilo se bo okno, ki vas bo obvestilo o novih in zastarelih nizih:


Kliknite V redu. Vsi novi nizi bodo samodejno prevedeni s pomnilnikom prevodov. Sedaj lahko prevod dokončate in ga pošljete nazaj na stran vašega projekta.

Preden pa to storite je priporočljivo preveriti kako videti preveden program. Pogosto si namreč težko predstavljamo kje v programu se bodo nizi pojavili. Zato je težko predvideti pravilno obliko prevoda.

Najprej v Uredi > Možnosti izberite zavihek Urejevalnik in izberite možnost "Ob shranjevanju samodejno prevedi datoteko .mo".


Sedaj napravite spremembo v datoteki (lahko tudi samo pobrišete en znak in ga nato dodate) in kliknite shrani. V mapi, kjer je datoteka .po se bo poleg nje pojavila datoteka z istim imenom in pripono .mo.

(Opomba: Navodila veljajo le za prevode programov, dokumentacija je v drugih mapah in jo je treba pred pregledom ponavadi iz datoteke .po preoblikovati v druge vrste datotek) 


Sedaj datoteko .mo skopirajte v /usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/imeprograma.mo.

Pravilno imeprograma je ponavadi kar ime programa (na primer vlc.mo, apt.mo, homebank.mo). Sedaj le še zaženite program kot ponavadi in opazujte slovenske nize.
Če jezik ni nastavljen na slovenščino, v terminalu uporabite ukaz "LANG=sl_SI.UTF8 program", kjer je "program" ukaz za zagon programa v terminalu. Ponavadi je ukaz enak imenu programa. Če temu ni tako, na pultu ustvarite bližnjico do programa, nanjo desno kliknite in poglejte polje "Ukaz". Vsebino polja ukaz vpišite namesto besede "program".

Redko se zgodi, da ime datoteke .mo ni povsem enako imenu programa. V tem primeru si poglejte kako so datoteke poimenovane v mapah dobro prevedenih jezikov (kot na primer jezikovna koda de, es).

Želim vam veliko uspeha pri prevajanju. Če si želite pridružiti launchpad prevajalski ekipi si oglejte stran kontakt.