četrtek, 25. november 2010

Standby, Hibernate, Suspend and Shutdown

Čas je, da naredimo red tudi pri prevajanju upravljanja delovanja računalnika.

Računalnik deluje na štirih ravneh. G0: običajno delovanje, G1: v pripravljenosti G2: ugasnjen računalnik, vendar pripravljen na zunanji signal za priklop in G3: izklopljen.
Z uporabniškega stališča je pomembno razlikovanje med stanjem *v pripravljenosti* in *mirovanjem* sistema.

Sistem je *v pripravljenosti* takrat, ko na primer z miško ali s tipkovnico povrnemo računalnik, diske, zaslon ali druge naprave v stanje delovanja. Računalnik je v stanju pripravljenosti sicer poskušal malo varčevati, vendar se ni prav zares potrudil. Sistem je v pripravljenosti tudi takrat, ko deluje le RAM in so podatki v njem odloženi in v pripravljenosti, da se delo nadaljuje od točke, kjer smo končali. Običajno je povrnitev iz stanja pripravljenosti v delovanje zelo hitra.

Sistem *miruje* takrat, ko so podatki pomnilnika shranjeni tako, da računalnik lahko povsem izklopimo iz napetosti. Podatki pomnilnika so zapisani na trdi disk in se ob pritisku gumba za priklop računalnika iz diska vsebina prepiše v RAM. Sistem se povrne na točko, kjer smo delo prej končali. Sistem v mirovanju učinkovito varčuje, programa in dela pa ni treba znova začeti, saj so vsa okna povrnjena na zadnje stanje. Povrnitev iz stanja mirovanja je prav tako zelo hitra. Razlika med izklopljenim stanjem je torej v tem, da sistema ni treba znova naložiti.

Podrobneje so stanja delovanja računalnika vezana na delovanje posameznih naprav. Od štirih glavnih ravneh (G0 - G3) so znana še štiri podrejena stanja pripravljenosti:

G0: *sistem je v teku*
G1: - *sistem je v pripravljenosti ali mirovanju*
G1S1: - *izklopljene so vse neodvisne naprave* (CD, USB ...)
G1S2: - *izklopi se CPE*
G1S3: - *v pripravljenosti* (Standby, Sleep)
- Suspend to RAM - *Odloži v RAM* (in preidi v pripravljenost)
G1S4: - *v mirovanje* (Hibernate)
- Suspend to Disk - *Odloži na disk* (in preidi v mirovanje).
G2(S5): Soft off - *ugasni*
- računalnik čaka na signal preko npr. omrežne kartice
G3: Turn off, shutdown, sistem halt in power down - *izklopi*
- stanje je torej IZKLOPLJENO, dejanje pa IZKLOPI

Pri prevajanju so v uporabi večinoma glagoli za ukaz: *Standby, Sleep* - (preklopi) v pripravljenost, *Hibernate* - (preklopi) v mirovanje, *Soft off* - ugasni in *shutdown* - izklopi, pogosto pa se pojmi navajajo tudi kot samostalniki naslovov oken, kjer uporabimo oblike: pripravljenost, mirovanje, ugasnitev in izklop, ter glagolnike za opis, kaj se trenutno s sistemom dogaja: prehajanje v pripravljenost ... , prehajanje v mirovanje ..., ugašanje ... in izklapljanje ...

Ravno to pa je razlog, zakaj bo treba še posebej podrobno pregledati prevode teh programov med delovanjem, saj je pogosto v angleščini za vse troje uporabljena beseda, za katero ne vemo, ali je mišljen glagol ali samostalnik.

Hvala Petru in Bernardu za razmislek in dele besedila :)

Ni komentarjev:

Objavite komentar

Komentarji zaželjeni ;)